Amaçlar ve Hedefler

Stratejik Amaçlar

  • Üniversitenin idari birimlerinin verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli bir biçimde çalışmasını sağlamak.
  • Personele dönük çalışmalar yapmak.

Stratejik Hedefler

  • Kurumla bütün işini seven ve kuruma sahip çıkan bireyler yetiştirmek.
  • Teknolojik alt yapıyı ve donanımı güçlendirmek.
  • Hizmet içi eğitim programları ile personeli eğitmek.
  • Çalışanların birlik ve beraberliğini sağlamak ve takım ruhunu oluşturmak.