Evrak Kayıt Görevlisi

  1. Rektörlük merkez birimlerine gelen kargo firmaları ve PTT posta dağıtıcıları tarafından getirilen evrak/belgeleri EBYS’ye kaydetmek ve Birim Evrak Kayıt Sorumlularına zimmetle teslim etmek,
  2. KEP üzerinden gelen kurum dışı gelen evrakları kaydetmek,
  3. Kurum dışına KEP yoluyla gönderilmek üzere hazırlanan evrakları göndermek,
  4. Rektörlük merkez birimlerine iletilmek üzere elden teslim edilen dilekçeleri kaydetmek,
  5. Merkez kampüste bulunan akademik ve idari birimlerden Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube müdürlüğüne , muhatabına gönderilmek üzere, teslim edilen resmi evrak/belgeleri posta/kargo yoluyla göndermek,
  6. Görev alanıyla ilgili konularda yazışma işlemlerini gerçekleştirmek,
  7. Birim amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek