İslam Bilim Tarihi

Prof. Dr. Fuat Sezgin, dünya bilimler tarihinde İslam biliminin oynadığı rolü incelemiştir. İslam bilginlerinin astronomi, tıp, geometri, coğrafya, optik, kimya ve denizcilik gibi alanlarda  dünya bilim tarihine yaptığı katkıları zengin görsel malzemeyle gözler önüne sermiştir. Bu görsellere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.ibttm.gov.tr/TR-84362/koleksiyon.html