“İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi” Gezisi

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2019 yılının “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan edilmesinin ardından, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, öğrencilerine Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İslam Bilim Tarihine katkılarını tanıtmaya devam etti. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve Kırıkkale Üniversitesi (KÜ) ile yapılan protokol kapsamında 19 Ekim 2019 Cumartesi günü öğrencilerimizi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in olağanüstü birikimi ve gayretleriyle Gülhane Parkı içerisinde kurulan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni gezdirdik. Müze, Müslüman bilim insanlarının asırlar boyunca insanlığa hediye ettiği icat ve keşiflerini sunmaktadır. İki kattan müteşekkil müzede astronomi, saat teknolojisi, denizcilik, savaş teknolojisi, tıp, madenler, fizik ve teknik, optik, kimya, matematik ve geometri, mimari ve şehircilik, coğrafya alanlarında hazırlanmış yaklaşık 570 alet, cihaz kopyaları, maket ve model koleksiyonu, harita çizimleri yer almaktadır. Müzede sergilenen söz konusu eserler, Müslüman bilginlerin büyük keşif ve buluşlarını detaylı ve teknik bir şekilde göz önüne sermekle birlikte bu keşif ve buluşların muhtelif biçimlerde özellikle Avrupa’ya geçip orada kabul gördüğünü nefis bir görsellikle öğrencilerimize sunmuştur.

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi gezisi sayesinde öğrencilerimiz, bilimsel faaliyetler içerisinde yer alma şevki kazanmanın yanı sıra, bilimin kümülatif oluşunu ve doğu-batı ilmî etkileşimini kavramış, estetik düşüncelerini geliştirme fırsatı yakalamış, ilmin büyük uğraş ve derinlemesine çaba olduğunu fark etmişlerdir. Öğrencilere gezide Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin MARAZ ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih YALÇIN eşlik etti.