5.5. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme

5.5.1. Etkinlik Paylaşımı

5.5.2. Güvence

5.5.3. Liderlik Ölçümleri

5.5.4. Şeffaflık Politikaları

5.5.5. Kamuoyu Paylaşımı