3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişebilirlik ve Destekler

3.6.1. Altyapılar

3.6.2. Faaliyetler

3.6.3. Kurumsal Hizmetler

3.6.4. Özel Öğrenciler

3.6.5. Planlama

3.6.6. Bütçe Dağılımı