3.4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

3.4.1. Kabul

3.4.2. Formal Öğrenme

3.4.3. İnformal Öğrenme