3.1. Programların Tasarımı ve Onayı

3.1.1 Program Tasarımı

3.1.2 Paydaş Katılımı

3.1.3 Faaliyetler

3.1.4 İç-Dış Paylaşımlar

3.1.5 Çıktı-TYYÇ Uyumu

3.1.6 Uygulama/Alan Çalışmaları