2.2. Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri

2.2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri

2.2.2. Gruplar

2.2.3. İlişkiler

2.2.4. Temsil

2.2.5. Değerlendirmeler

2.2.6. Kalite Kültürü

2.2.7. Ortak Hedefler

2.2.8. PUKO (Eğitim-Öğretim)

2.2.9. PUKO (Ar-Ge)

2.2.10. PUKO (Toplumsal)

2.2.11. PUKO (Yönetsel)