2.1. Kalite Politikası

Fakültemiz KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi) kapsamında iş ve işlemler yürütmektedir.

 

2.1.1. Değerler Yansıması

2.1.2. Strateji Yansıması

2.1.3. Misyon Farklılaşması

2.1.4. Dengeler

2.1.5. Kalite Politikası

2.1.6. Kalite Yayılımı

2.1.7. İçselleştirme

2.1.8. Uygunluk

2.1.9. Entegrasyon

2.1.10. Stratejik Entegrasyon

2.1.11. Performans Göstergeleri

2.1.12. Anahtar Göstergeler

2.1.13. Birim Kültürü

2.1.14. Uluslararasılaşma

2.1.15. İzleme

2.1.16. İşbirlikleri