1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

1.3.1. Stratejik Plan

1.3.2. Misyon

1.3.3. Vizyon

1.3.4. Değerler

1.3.5. Hedefler