1.1. İletişim Bilgileri

            FAKÜLTE KALİTE KOMİSYONU

Görevi Ünvanı/Adı Soyadı Telefon Mail
Kalite Temsilcisi( Dekan ) Prof. Dr. Cihan DARCAN 0228 214 1160 cihan.darcan@bilecik.edu.tr
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Taner KILIÇ 0228 214 1164 taner.kilic@bilecik.edu.tr
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Önder Gökmen YILDIZ 0228 214 1165 ogokmen.yildiz@bilecik.edu.tr
Eğitim Öğretim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Dilara USLU 0228 214 1885 dilara.uslu@bilecik.edu.tr
Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Levent UNCU 0228 214 1823 levent.uncu@bilecik.edu.tr
Yönetim Sistemleri Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SEVİNÇ 0228 214 2154 gokhan.sevinc@bilecik.edu.tr
Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Seda YILMAZ VURGUN 0228 214 1856 seda.yilmazvurgun@bilecik.edu.tr
Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Doç. Dr. Osman Zeki OKUYUCU 0228 214 1687 osman.okuyucu@bilecik.edu.tr
Kalite Raportörü Fakülte Sekreteri Sevgi AKGÜN 0228 214 1163 sevgi.akgun@bilecik.edu.tr