Akademik Personel

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

FİZİK BÖLÜMÜ

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ


KİMYA BÖLÜMÜ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

TARİH BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ