Akademik Personel

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

FELSEFE BÖLÜMÜ

FİZİK BÖLÜMÜ

İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KİMYA BÖLÜMÜ

 

MATEMATİK BÖLÜMÜ

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

TARİH BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ