Akademik Personel

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

FİZİK BÖLÜMÜ

İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KİMYA BÖLÜMÜ

 

MATEMATİK BÖLÜMÜ

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

 

TARİH BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ