Misyon ve Vizyon

Fen-Edebiyat Fakültesi’nin misyonu geleceğe yönelik güçlü, dinamik ve bilgili akademik ve idari personel ile birlikte kanun, yönetmelik ve tüzükler doğrultusunda çağdaş, çalışkan, üretken öğrenciler yetiştirerek ülkemizin ilerlemesini sağlamaktır.

Fen-Edebiyat Fakültesi, kaliteli eğitim-öğretim ile yaratıcı, uluslararası projeler gerçekleştirerek bilimsel yayın ve toplantılarla öncülük etmeyi hedeflemektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi çağdaşlığı, evrenselliği, ilerlemeyi kapsayan bir yapıya ulaşmayı vizyonu olarak görmektedir.