İş Akış Süreçlerimiz

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

AKADEMİK BİRİMLER ÖĞRENCİ BELGESİ/NOT DURUM BELGESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER SINAV PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ VE KONSEY SEÇİM İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER YEMEK BURSU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER YENİ KULÜP KURMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER YENİ BÖLÜM AÇILMASI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER SINAVLARA İTİRAZ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER MAZERET SINAV DİLEKÇE İŞ AKIŞ SÜRECİ

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YENİ ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

AKADEMİK BİRİMLER AKADEMİK TEŞVİK İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ UZATMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM BAŞKANI İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER YILLIK İZİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER YURT İÇİ – YURT DIŞI GÖREVLENDİRME İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER BİRİM KURULU KARAR ALIMI İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER BİRİM YÖNETİM KURULU KARAR ALIMI İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER DR. ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREV UZATMA SÜRECİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER FAKÜLTE YÖNETİM KURULU, PROFESÖR, DOÇENT İLE DR. ÖĞR. ÜYESİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER HASTALIK İZNİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER SÖZLEŞMELİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI İŞ AKIŞ SÜRECİ

TAŞINIR VE MALİ İŞLER  BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

AKADEMİK BİRİMLER TÜKETİM MALZEMELERİ ÇIKIŞI İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER TAŞINIR DEVİR ALMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER ZİMMET VERME – DÜŞME İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER HURDAYA AYIRMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER TAŞINMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER TAŞINIR YIL SONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER TAŞINIR DEVRETME İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE BAKIM – ONARIM İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE HİZMET ALIMI İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE SARF MAZLEME SATIN ALMA İŞA AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER ABONMAN ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER DÖNER SERMAYE İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER STAJYER ÖĞRENCİLERİN SİGORTA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ