İdari Personel

 

*IP Telefon sistemindeki dahili numaralar doğrudan arama özelliğine sahip olduğundan kurum dışından (0 228 214 XX XX) dahili numara çevrilerek aranabilir.

**E-Posta adresinin devamı @bilecik.edu.tr şeklindedir.