Akademik Personel

Rektör-Dekan V.

Dekan Yardımcısı-İstatistik Bölüm Başkanı

Dekan Yardımcısı

Coğrafya Bölüm Başkanı

Tarih Bölüm Başkanı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Matematik Bölüm Başkanı

Fizik Bölüm Başkanı

Arkeoloji Bölüm Başkanı

Kimya Bölüm Başkanı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı

 

 

Fakültemizde 13/B-4 ile Görevlendirilen Akademik Personel Listesi