Anabilim Dalı ve Bölüm Adı Değişikliği ( İstatistik )

Fakültemiz bünyesindeki İstatistik Bölümünün “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri” olarak, İstatistik Anabilim Dalının ise “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri” olarak adları değişmiştir.