Tez Çalışması Orijinallik Raporu Hazırlanması

Tez Çalışması İntihal Raporunun Oluşturulması 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından kullanıma sunulan intihal programı(URKUND veya TURNİTİN) kullanılarak Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Orijinallik Raporunu Alınması Uygulama Esaslarına göre tez çalışmasının intihal raporu hazırlanır.

Tez çalışması intihal raporu aşağıdaki adımlar takip edilerek hazırlanması gerekmektedir.

 • İntihal Tespit Programına yükleme yapılırken, dosya başlığı olarak tez başlığının tamamı, yazar adı olarak öğrencinin adı-soyadı yazılır.
 • Programa tezin Özet, Abstract, Giriş ve Amaç (Giriş), ana metin (Giriş ve Amaç ile Sonuç ve Öneriler arasındaki ana gövde) ve Sonuç ve Öneriler kısımları yüklenir.
 • İntihal raporu alınırken intihal programının filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır:                                                Kaynakça hariç(Bibliography excluded)
    . Alıntılar dahil(Quotes included)
    . 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç(Limit match size to 5 words)
    . Sisteme “Depolama” var
    . Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dahil edilmez.
 • Raporlama için analiz gerçekleştirilir.
 • Raporlama işlemi tamamlanıp benzerlik oranı programca tespit edildikten sonra tezin ayrıntılı intihal raporunun çıktısı alınır.
 • İntihal programı tarafından gerçekleştirilen raporlama işleminden sonra Tez Çalışması Orijinallik Raporu Formu doldurularak tez çalışmasını yapan öğrenci ve tez danışmanın imzası ile Tez Çalışması Orijinallik Raporu hazırlanır.
 • Tezini teslim edecek(Tez savunmasına girecek) öğrenciler Tez İntihal Raporunu, İlk Tez Teslim Danışman Onay Formu ile birlikte enstitüye teslim etmesi gerekmektedir.
 • Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması Uygulama Esasları için Tıklayınız.