Formlar

KAYSİS

Belge No

BAŞVURU FORMLARI

 DFR-108

Özel Öğrenci Kayıt ve Ders Bildirim Formu

PDF

WORD

DFR-109

Yatay Geçiş Başvuru Formu

PDF

WORD

 

DİĞER FORMLAR

DFR-110

Ders Saydırma ve İşlem Formu

PDF

WORD

 DFR-111 Danışman Atama Formu PDF WORD
 DFR-112 Danışman Değiştirme Formu PDF WORD
DFR-113 Ders Saydırma İşlem Formu

(Ortak Programın Öğrencileri için)

PDF WORD
DFR-114 İkinci Danışman Atama Formu

(Ortak Programlar için)

PDF WORD
 DFR-115 İkinci Danışman Atama Formu PDF WORD
DFR-116 Diğer Enstitü/Yükseköğretim Kurumlarından

Ders Alma Dilekçesi

PDF WORD

 

DİĞER FORMLAR (Öğretim Üyeleri için)

DFR-117

Ders Telafi Formu

PDF

WORD

 DFR-118

Tez Değerlendirme Formu

PDF

WORD

 DFR-119 Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu PDF  WORD
 DFR-038

Yeni Ders Öneri Formu

PDF

WORD

DFR-247

New Course Proposal Form

PDF

EXCEL

DFR-246

Ders İçerik Formu

PDF

EXCEL

DFR-248

Graduate School of Natural and Applied Sciences Course Content  Form

PDF

EXCEL

 DFR-121 Tez Çalışması Değerlendirme Raporu Formu PDF WORD

 

ASKERLİK FORMLARI

DFR-122

Akademik İzin Formu

PDF

WORD

 

YÜKSEK LİSANS FORMLARI

 DFR-123

Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu

PDF

WORD

 DFR-124

Tez Savunma Jüri Öneri Formu

PDF

WORD

 DFR-125

Üç Jüri Üyeli Tez Savunma Sınav Tutanağı

PDF

WORD

 DFR-126 Beş Jüri Üyeli Tez Savunma Sınav Tutanağı PDF WORD
 DFR-127        Üç Jüri Üyeli Tez Savunma Sınav Tutanağı  (2. kez girenler için) PDF WORD
 DFR-128       Beş Jüri Üyeli Tez Savunma Sınav Tutanağı  (2. kez girenler için) PDF WORD

 

DOKTORA FORMLARI

 DFR-129 Doktora Yeterlik Jüri Öneri Formu PDF WORD
DFR-130 Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınav Tutanağı PDF WORD
DFR-131 Doktora Yeterlik Sınavı Başarı Değerlendirme Tutanağı PDF WORD
DFR-132 Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu PDF WORD
DFR-133

Doktora Tez Öneri/İzleme Bilgi Formu

PDF

WORD

DFR-134 Doktora Tez İzleme Komitesi Tez Önerisi Savunma

Tutanağı

PDF WORD
DFR-135

Doktora T.İ.K. Başarı Değerlendirme Tutanağı

PDF

WORD

DFR-136

Doktora Tez Teslim ve Jüri Öneri Formu

PDF

WORD

DFR-137

Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı

PDF

WORD

DFR-138 Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı (2. kez girenler için) PDF WORD

 

TEZ TESLİM FORMLARI

 DFR-139

İlk Tez Teslim Danışman Onay Formu

PDF

WORD

 DFR-140 Son Tez Teslim Danışman Onay Formu PDF WORD
 DFR-141

Tez Teslim Kontrol Formu

PDF

WORD

 

DFR-223

Tez Teslim Formu

PDF

 DFR-031

İlişik Kesme Formu

PDF