Askerlik İşlemleri

Lisansüstü Öğrenim Gören Erkek Öğrencilerin Askerlik İşlemleri

 1111 Sayılı Askerlik Kanunu‘na göre; lisansüstü öğrencilerinin sevk tehir işlemleri, öğrencilerin şahsen başvuruları üzerine yapılır.

Başvuruları bulunmayan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.

Kayıt tarihinde veya sevk tehiri talebi sırasında “Bakaya” durumda olan öğrencilerin sevk tehiri yapılmaz.

Sevk tehirinin yapılabilmesi için öğrencilerin;

 • Askerlik Durum Belgesini (Askerlik Şubesince düzenlenen belgenin aslını veya askerlik şubesince onaylanan kopyasını yahut e-devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesi)
 • BAKAYA durumları mahkemece sonuçlandırılmış ve “kovuşturmaya gerek olmadığına” dair karar alınmış durum belgesi aslı ya da fotokopisini, Sevk Tehir istediklerine dair dilekçe ile birlikte Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeleri gerekir.

Öğrencilerin başvuruları üzerine askere sevklerinin tehir edilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı’na veya Askerlik Şubelerinin bağlı bulunduğu Askeralma Bölge Başkanlığı’na Enstitümüzce sevk tehiri teklifi yapılır. Teklif yapılırken öğrencilerin yaş durumu (35 yaşın dolduğu yılın sonunu geçmemek üzere) ve yönetmelik çerçevesinde programın azami süresi* dikkate alınır. Lisansüstü programların normal ve azami süreleri Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde belirtilmiştir.

*Azami Süreler:

 • Tezsiz Yüksek Lisans Programı için 3 yarıyıl,
 • Tezli Yüksek Lisans Programları için 6 yarıyıl,
 • Doktora Programları için 12 yarıyıl Öğrenciler tecil başvurularının sonucunu web sitemizden ‘den  takip edebilirler.

Lisansüstü öğrencilerimizin askerlik durumları EK tedir.


Sevk tehir iptal işlemleri

Herhangi bir nedenle üniversite ile ilişik kesilmesi durumunda:

 • Mezuniyet, kayıt sildirme, yatay geçiş
 • Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi gereği öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi
 • Kayıt yenilememe, disiplin nedeni ile üniversiteden uzaklaştırılma ve öğrencinin askere gitmek için yazılı başvurusu üzerine  sevk tehirinin iptali Enstitümüz tarafından ilgili Askeralma Bölge Başkanlığına bildirilerek, sevk tehirinin iptali

Lisansüstü öğrencilerden programdan ilişiği kesilenlere (akademik başarısızlık, kayıt yenilememe vb.) üniversite ile ilişiklerinin kesildiğine dair  e-posta adreslerine bilgilendirme yapılır. Öğrenciler adres ve kimlik bilgilerindeki değişiklikleri Enstitümüze bildirmekle yükümlüdürler.

Yukarıdaki hususlar dışında öğrencinin sevk tehirinin iptalini istemesi durumunda:

 • Programda kayıtlı iken askere gitmek isteyen öğrenciler sevk tehiri iptal işlemlerinin ardından Askerlik Şubelerinden alacakları “sevk evrakı” ve Enstitü Müdürlüğüne hitaben yazacakları dilekçe ile Akademik İzin Formu doldurularak belgelerin şahsen başvurulması kaydı ile kayıt dondurma işlemi yapabilirler. Akademik İzin (Kayıt Dondurma) talebinde bulunmadığı takdirde bu süre azami sürelerinden sayılır.
 • Akademik izin alan (kayıt donduran) öğrencilerin sevk tehirleri iptal edilmez.
 • Kayıt dondurarak askere gitmiş olan öğrenciler izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle enstitüye başvurmaları gerekir.

YUKARIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUP,  MAİL-FAKS YOLUYLA ASKERLİK DURUM BELGESİ TALEP ETMEMENİZİ ÖNEMLE HATIRLATIRIZ.Askerlik Konuları ile İlgili Sorular:

1) Askerlik tecil süresi kaç yıldır?

Tezli Yüksek lisans öğrencileri için 3 yıl 4 ay, Tezsiz Yüksek lisans öğrencileri için 1,5 yıl, Doktora öğrencileri için ise 6 yıl süreli tecil yapılmaktadır. Öğrencilerin askerlik durumlarıyla ilgili tarihleri dikkatle takip etmeleri gerekir.

2) Kayıt yenilenmediği takdirde askerlik tecilim iptal edilir mi?

Evet, kayıt yenilememe, mezun olma ve yatay geçiş durumlarında öğrencinin askerlik tecili iptal edilir.

3) Kayıt yenilenmediği tarihler, askerlik tecili için tanınan süreden sayılır mı?

Evet, belirtilen süreler kayıt tarihinizden itibaren geçerlidir.

4) Askerlik görevi için öğrenci kaydımı dondurabilir miyim?

Evet, askerlik hizmeti için kayıt dondurma işlemi yapabilirsiniz.

5) Askerlik sebebiyle kayıt dondurma işlemi için ne yapmam gerekiyor?

Öğrenci ilk olarak Enstitüye sevk tehiri iptal dilekçesi verir. Öğrencinin askerlik tecili iptal edildikten ve askerlik hizmetine sevki yapıldıktan sonra, askerlik hizmetine sevk edildiğine dair belge ile beraber kayıt dondurma işlemi için dilekçe verilir. Gerekli diğer işlemler Enstitü tarafından tamamlanır.

6) Bakaya durumunda askerlik tecil işlemi yapılır mı?

Öğrencinin ilgili kurumlara başvurarak bakaya halinden çıkması gerekir. Daha sonra bakaya halinde olmadığına dair belgeyle birlikte askerlik tecil işlemi için dilekçe vermesi gerekmektedir.  

7) Askerlik tecil işlemlerinde yaş sınırı kaçtır?

Askerlik hizmetine sevk işlemlerinde yaş sınırı 35 yaştır.

8) Askerliğimi tecil ettirmek için hangi işlemleri yerine getirmem gerekiyor?

Öğrencinin askerlik hizmeti tecil edilebilmesi için yeni kayıt yaptırmış veya kayıt yenilemiş olması gerekir. Daha sonra tecil işlemi için dilekçe yazılıp Enstitüye teslim etmesi gerekir.

9) Askerliğimin tecil veya iptal edildiğini nasıl öğrenebilirim?

Enstitü web sayfasında yer alan Askerlik İşlemleri sekmesindeki yer alan EK’ te ve öğrenci bilgi siteminde öğrencilerin askerlik durumlarına ilişkin bilgiler yayınlanmaktadır. Ayrıca gerekli bilgilendirilmeler, öğrencilerin e-mail adreslerine gönderilmektedir.