Kimya ABD

Anabilim Dalımız bünyesinde Lisans Üstü düzeyde araştırmaların yapıldığı bir adet araştırma laboratuvarı mevcuttur. Anabilim Dalımız araştırma laboratuvarında temel laboratuvar cihazlarına ilaveten, FT-IR, Thermal Analiz Cihazı, Gaz Kromatografisi, Atomik Absorpsiyon Spektrometresi, Vakum etüvü, Evaporatör, UV-Vis Spektrofotometre, Erime Noktası Tayin Cihazı, UV Lamba gibi araştırma yapmaya yönelik ileri cihazlar mevcuttur.

Misyon

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalımızın misyonu, Kimya alanında lisansüstü seviyede bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip nitelikli araştırmacılar yetiştirilmesini sağlamaktır. Anabilim dalında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin, edindikleri teorik bilgi  ile pratiği kaynaştırıp ülkemiz sanayisinin ve toplumun problemlerine etkin çözümler üretmesini hedefler. Ayrıca, kazanılan bilgi birikimini, ulusal ve bölgesel olarak faaliyet sürdüren endüstri kuruluşlarının sorunlarının çözümünde kullanmak ve kimyanın çeşitli alanlarında araştırma ve yayın yapmaktır.

Vizyon

Kimya dalında ülkemizin ve dünyanın önemli sorunlarına yönelik araştırma konularına ağırlık vererek, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve küresel kalkınmaya katkıda bulunan, lisansüstü eğitim alan bireylerin analitik ve kritik düşünce yeteneklerinin geliştirilmesini sağlayan, nitelikli araştırmacılar yetiştiren ve sürekli gelişen ve yenilenen bir anabilim dalı olmayı hedefler.

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hülya SİLAH

  • Kimya Anabilim Dalı kataloğu için tıklayınız.
  • Kimya Anabilim Dalı mezunlarımız.