F. Toplumsal Katkı

Ölçüm yapılmamaktadır.

1. Demografik,

2. Ekonomik,

3. Mekânsal,

4. Endüstriyel,

5. Sosyal ve Kültürel,