5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

Birim dışından tedarik edilen hizmetlerin kalitesi ölçülmemektedir.

5.4.1. Tedarik Kriterleri

5.4.2. Tedarik Güvencesi