3. Bilgi Yönetimi Sistemi

Kurum tarafından sağlanmaktadır.

3.1. Bilgi Yönetimi

3.2. Performans Göstergeleri

3.2.1. Desteklemeler

3.3. Süreç Destekleri

3.4. Veri Toplama

3.5. Güvenlik ve Gizlilik

3.6. Birim Hafızası