5.2. Kaynakların Yönetimi

Birimimizde kaynakların yönetiminin etkililik, etkinlik düzeyini ölçecek bir mekanizma mevcut değildir.

5.2.1. Etkililik

5.2.2. Etkinlik

5.2.3. Liyakat

5.2.4. Finansal Yönetim

5.2.5. Kaynakların Yönetimi