3. Gelişim

Doktora Program Sayısı : 10 

Doktora Programlarına Kayıtlı/Mezun Öğrenci Sayısı : 51/13

Yüksek Lisans (Tezli)  Program Sayısı : 14

Yüksek Lisans (Tezli)  Programlarına Kayıtlı/Mezun Öğrenci Sayısı : 340/150

Yüksek Lisans (Tezsiz)  Program Sayısı : 1

Yüksek Lisans (Tezsiz)  Programlarına Kayıtlı/Mezun Öğrenci Sayısı : 7/0

Birimimizde, Enstitü Müdürü, Müdür yardımcısı ve Araştırma görevlisi olarak görev yapan 3 Akademik Personel ve 5 İdari Personel bulunmaktadır.