1.1. İletişim Bilgileri

Birim kalite sorumlusu;

Enstitü Kalite Kurulu Görevi Tel E-mail
Prof. Dr. Oğuz ARSLAN Kalite Temsilcisi 0 (228) 214 1130 cihan.darcan@bilecik.edu.tr
Ens. Sek. Mustafa BEKTAŞ Kalite Raportörü 0 (228) 214 1133 mustafa.bektas@bilecik.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sema LEBLEBİCİ Komisyon Üyesi 0 (228) 214 1135 oguzhan.demir@bilecik.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Merve ŞENTÜRK ACAR Komisyon Üyesi 0 (228) 214 1134 merve.senturkacar@bilecik.edu.tr
Arş. Gör. İlhan ASLAN Komisyon Üyesi 0 (228) 214 1872 ilhan.aslan@bilecik.edu.tr