Misyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik araştırmaları destekleyen, bölgesel ve küresel sorunların çözümüne katkıda bulunan, disiplinlerarası iletişim ve işbirliği geliştiren, yenilikçi, araştırmacı ve uzman kişileri yetiştiren; uluslararası tanınmışlığa sahip önder bir kurum olmaktır.