Misyon ve Vizyon

Misyonumuz, 

Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerinin, teknolojik bilgi ve beceriye sahip olarak yetiştirilebilmesi için gerekli eğitim programlarının geliştirilmesini, değerlendirilmesini ve etkin olarak yürütülmesini sağlamaktır. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeydeki sorunların çözümüne katkıda bulunacak, doğaya ve topluma karşı sorumlu, farklı sektörlere alanlarındaki bilgi ve birikimlerini aktarabilen araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz,

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik araştırmaları destekleyen, bölgesel ve küresel sorunların çözümüne katkıda bulunan, disiplinlerarası iletişim ve işbirliği geliştiren, yenilikçi, araştırmacı ve uzman kişileri yetiştiren; uluslararası tanınmışlığa sahip önder bir kurum olmaktır.