Matematik ABD(Ortak)

Matematik Anabilim Dalı 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Anadolu Üniversitesi ile Bilecik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüleri tarafında ortak olarak yürütülen tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrencilerini alarak faaliyete başlamıştır. Anabilim dalımızın amacı öğrencilere matematiğin, evrensel doğasında, güçlü bir sezgi ve özgür bir yaratıcılıkla, keskin bir mantık ve tutarlı bir muhakemenin sentezi olduğunu öğretmek ve öğrencilerimizin irdeleme, sorgulama ve sentez işini yapabilir durumuna gelmeleri sağlanmaktadır. Matematik anabilim dalında, genel olarak “bilimsel düşünme” yeteneğinin geliştirilmesine, özel olarak da pür matematik ve uygulamalı matematik alanlarında akademik çalışmalar yapabilecek bilim adamlarının yetişmesini sağlamaya yönelik öğretim yapılması planlanmaktadır. Yüksel Lisans ve Doktora Programları için Üniversitenin ve bölümün ihtiyacına göre ilan verilir ve öğrenciler Fen Bilimleri Enstitüsünce belirlenen koşulları sağladıktan sonra Yüksek Lisans ve Doktora programlarına öğrenci kabul edilirler.

Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Sıddıka ÖZKALDI KARAKUŞ