Kimya ABD(Ortak)

Anabilim dalımızda Anadolu Üniversitesi ile ortak olarak açılan Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir. Kimya yüksek lisans ve doktora programının amacı öğrencileri 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve deneyim ile donatarak, kimya ve temel disiplinlerde bilimsel araştırmalar yapabilmelerini sağlayacak ortam sağlamaktır. Bunun yanı sıra kimya lisansüstü çalışmalarının temel amaçlarından biride yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesine katkıdabulunmak ve  özel sektör ve üniversite ile diğer araştırma kuruluşlarında görev alacak araştırıcıları yetiştirmektir.  Analitik Kimya,  Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya anabilim dallarında akademik kadroya sahip olan anabilim dalında lisans,  yüksek lisans ve doktora eğitimi yanında çeşitli araştırma  projeleri yürütülmektedir

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üye. Hülya SİLAH