Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği insan ihtiyaçları doğrultusunda hammaddelerin faydalı ürünlere dönüştürülmesinde uygulanan bütün üretim süreçlerinin geliştirilmesi, herhangi bir uygulama alanında kullanılan malzemelerin performanslarının araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla malzemelerin atomik, nano, mikro, mezo ve makro yapılarının karakterizasyonunu ve bu yapıların yapısal ve fonksiyonel özelliklere etkilerini konu alan bilim ve mühendislik alanıdır.  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programının temel amacı da bu tanım çerçevesinde malzeme üretim süreçleri, özellikleri, seçimi, uygulanması ve geliştirilmesi konularına hâkim öğrencilerin ülkemizin nitelikli insan kaynağı gereksinimlerine cevap verecek şekilde yetiştirilmesidir.

Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Özkan KÜÇÜK

 

  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı kataloğu için tıklayınız.
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı mezunlarımız.