Makine Mühendisliği ABD

Misyon

Evrensel değerler ışığında bilim ve teknoloji üretimine katkı sağlayan, ülkemiz ve bölgemiz için öncelikli alanlarda çalışmalar yaparak endüstrinin gelişimine yönelik, katma değeri yüksek ürün, hizmet ve çalışmaları gerçekleştirmek üzere sanayi ile işbirliği içerisinde evrensel düzeyde bilgi üretmek, araştırmalar yapmak ve rekabetçi, yenilikçi, araştırıcı, katılımcı, meslek etiğine ve çevre bilincine sahip, evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir. Bununla beraber, kamu – üniversite – sanayi işbirliklerinden yapılan köprüler ile topluma ulaşır ve bu yolla bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasını teşvik etmektir.

 Vizyon

Termodinamik, Enerji, Makine Teorisi – Dinamiği, Konstrüksiyon-İmalat ve Mekanik sistemlerle ilgili mühendislik problemlerini tanımlayabilen, toplumun refahına yönelik yenilikçi Ar-Ge çalışmaları üretebilen, etkin takım çalışması yapabilen, yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, yenilikçi, gelişime açık ve donanımlı bilim insanları ve araştırmacıları yetiştirmektir.

Anabilim Dalı Başkanı :  Prof. Dr. Harun MİNDİVAN