İnşaat Mühendisliği ABD

MİSYON
Araştırma-geliştirme ve uygulama alanlarında bilimsel çalışmalar yürüten kamu ve özel kuruluşlar ile ortak projeler üreten ve sorunlara çözüm arayan, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevre bilincine sahip araştırmacı ve uzman kişileri yetiştiren topluma yararlı bilgi üreten bir kurum olmaktır.

VİZYON
Bilim ve tekniği bilimsel düşünce ile birleştirerek insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, araştırmayı, öğrenmeyi ve sorgulamayı bilen araştırmacı ve uzman kişileri yetiştiren bir kurum olmaktır.

 

Ana Bilim Dalı Başkanı : Doç. Dr. Nazile URAL

  • İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı kataloğu için tıklayınız.
  • İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı mezunlarımız.