Fizik ABD

Misyon

Fizik Yüksek Lisans programı, kamu, sanayi ve özel kuruluşlar tarafından ihtiyaç duyulan Fizik Yüksek Lisans mezunlarına en güncel ulusal/uluslararası seviyede bilimsel-teknolojik gelişmeleri ve problemleri takip edilen fizik konularında teorik/deneysel araştırma, tasarım, proje ve tez v.b. bilimsel çalışmalar yürüterek, Uluslararası Fen Bilimleri kriterleri göz önünde bulundurularak akredite olma yolunda ilerleyen yenilikçi bir program olmak amaçlanmaktadır. Bu programdan mezun olan Yüksek Fizikçilerin, modern bilimsel ve teknolojik bilgi üreten istihdamda öncelikli bireyler olarak yetiştirmeleri görev edinilmiştir.

Vizyon

Fizik yüksek lisans yapmak isteyen ulusal veya yabancı uyruklu bireylerin, başta ilimiz ve bölgemizin yanı sıra ülkemizin güncel sorunlarını göz önüne alarak eğitim, öğretim ve araştırma kalitesiyle Türkiye’de ve Dünya’da tanınmış, takım çalışmasını teşvik eden katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, edindiği bilgi ve beceriyi her alanda toplum yararına etkin biçimde kullanabilen, evrensel değerlere sahip, üstün nitelikli Yüksek Fizikçiler yetiştirmeyle birlikte ülke geleceğinin planlanmasında, ekonomik ve sosyal hedeflerin belirlenmesinde Ar-Ge çalışmaları üretebilen ve öncü görevler üstlenmelerini sağlayan birçok Fen ve Mühendislik alanlarını içeren çok alanlı bir program olmaktır.

Ana Bilim Dalı Başkanı : Doç. Dr. Arslan ÜNAL