Enerji Yönetimi ABD (Tezsiz)

Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı; farklı sektörlerde ve kurumlarda çalışan veya farklı bir alanda çalışırken enerji sektörüne geçmek isteyen kişilerin katılabileceği bir programdır. Bu program, programa katılanların kişisel mesleki gelişimleri ile birlikte kurumlarını da başarıya ulaştıracak bilgi ve beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam eden ve eğitimi tamamlayan öğrencilere; Enerji Yönetimi konularında güncel bilgilerin aktarılması, enerji yönetimi konularının ve politikalarının anlatılması, bilgi düzeylerinin arttırılması, analiz ve sentez yapabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu programın temel hedefleri, lisans eğitimini tamamlamış kişilere enerji yönetimi konularında gerekli bilgileri kazandırmak, endüstriyel ve ticari işletmeler ile konutlardaki uygulamalara ve günlük hayata yönelik yenilikçi fikirler oluşturmak, Türkiye’deki enerji kaynaklarından yararlanmayı kolaylaştıracak teknolojilerle ilgili bilgi birikimi oluşturmak ve bu teknolojilerle ilgili projeler gerçekleştirmektir.

Anabilim Dalı Başkanı : Doç. Dr. Süheyla YEREL KANDEMİR

 

  • Enerji Yönetimi Anabilim Dalı kataloğu için tıklayınız.
  • Enerji Yönetimi Anabilim Dalı Mezunlarımız.