Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği ABD

Elektronik ve Bilgisayar alanında hızla gelişen teknolojiye paralel olarak, günümüz dünyasında bu alanlarla ilişkili küresel, çevresel ve ekonomik konulardaki son gelişmeler, Elektrik, Elektronik, Haberleşme, Kontrol, Enerji ve Bilgisayar alanlarına yönelik araştırma ve geliştirmenin planlanmasını gerektirmektedir. Üniversitelerden yapılması beklenen birçok projede yüksek teknoloji kullanılmaktadır ve bilimsel çalışmaların mühendislik seviyesine aktarılabilmesini sağlayacak araştırmacılara ihtiyaç duyulmaktadır. Lisans ve yüksek lisans programları yoğunlaşmış bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi yönüyle önem arz ederken, doktora programları da bilimsel çalışmaların mühendislik seviyesine ve üretime aktarılmasında rol alacak araştırmacı mühendislerin yetiştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Özellikle Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği için uluslararası alanda örnekler incelendiğinde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde programların ABD başta olmak üzere yurt dışında oldukça yoğun ilgi gördüğü görülmektedir.

Ülkemizde hemen hemen birçok üniversitede lisans düzeyinde Elektrik, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Kontrol, Yazılım, Bilişim Sistemleri ve Biyomedikal Mühendisliği bölümü olarak eğitim veren ve bu alan isimleri ile mezun olan mühendislik öğrencilerinin, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı altında bütünleşik bir disiplinlerarası doktora programında gerek akademik gerekse sektörel anlamdaki ihtiyaçlar doğrultusunda lisansüstü eğitimlerine devam etmeleri hedeflenmektedir.

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üye. Emre DANDIL

 

  • Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı kataloğu için tıklayınız.
  • Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı mezunlarımız.