Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD

Misyon

Akademik/idari personel ve fiziki alt yapısını tamamlayarak mühendislik kriterleri çerçevesinde akredite olma yolunda ilerleyen; Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında araştırma-geliştirme ve uygulama faaliyetleri ile bilimsel çalışmalar yürüten, ulusal sorunlara çözümler üretirken uluslararası düzeyde rekabetçi, etik değerlere sahip, çağdaş ve üretken Elektrik-Elektronik Mühendisleri yetiştiren bölüm olmak amaçlanmaktadır.

Vizyon

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisansına sahip mezunlar, Elektrik-Elektronik Mühendisliği temel bilgileri doğrultusunda, bilişim teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanarak, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumsal kalkınmaya destek olmak üzere, hızla gelişen elektrik-elektronik endüstrisi ve teknolojilerinin yeniliklerine ayak uydurabilecek bilgi birikimi ve bilimsel formasyona sahip; girişimci ve yaratıcı; modern mühendislik araçlarını kullanabilecek; planlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme yeteneği kazanmış; liderlik ve takım çalışması yapabilme yeteneklerine sahip; yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş ve bu doğrultuda mesleki gelişmeleri ve sosyal değişimleri izleyerek ülkemiz ekonomisine ve teknolojisine fayda sağlayacaklardır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencileri, kuramsal ve uygulamalı (teorik ve pratik) bilgileri kullanarak, yazılım, devre tasarımları, elektrik tesisleri, haberleşme, kontrol konularında etkin ve üretken görevler alabilir. Elektrik-Elektronik destekli endüstriyel sistemlerin tasarımı ve gerçekleştirilmesinde araştırma geliştirme mühendisi olarak da görevler alabilirler. Ayrıca üniversitelerde öğretim elemanı da olarak da çalışabilirler. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencileri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği temel kavramları doğrultusunda, bilişim teknolojilerinin sağladığı olanakları kullanarak, tasarım süreçlerinden başlayarak ürünün ortaya çıkmasına kadar geçen bütün süreçlerde görev alabilirler. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, öğrencinin bilimsel araştırmalarda bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını kapsamaktadır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisizdir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elekronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Kontrol Mühendisliği bilim dallarını içerir.

Anabilim Dalı Başkanı :  Doç. Dr. Tolga YÜKSEL

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı kataloğu için tıklayınız.
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Mezunlarımız