Biyoteknoloji ABD

Biyoteknoloji; bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçasını ve DNA teknolojisini kullanarak, yeni bir organizma (bitki, hayvan ya da mikroorganizma) elde etmek, endüstriyel değere sahip doğada hiç olmayan yada az bulunan veya yeni yararlı ticari ürünleri meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemler bütünü ve çalışma disiplinidir. 21. yüzyılın en önemli bilim dalı olan Biyoteknoloji; mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, immünoloji, protein mühendisliği, enzimoloji ve biyoproses teknolojileri gibi farklı birçok bilimsel disiplinle ilişki içerisindedir. Özellikle rekombinant DNA teknolojisi ile organizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacı karşılamayan yeni ve az bulunan ürünleri elde etmek için kullanılan teknolojilerin tamamı Biyoteknoloji’nin konuları içerisinde yer almaktadır.

Biyoteknoloji Anabilim Dalı, insan sağlığına yönelik proteinlerin üretilmesi; birçok hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde kullanılacak genetik ürünlerin elde edilmesi; aşı, hormon, antikor, vitamin ve antibiyotik üretilmesi; dayanıklı ve verimi yüksek sebze-meyve üretimi; stres koşullarına adapte olmuş organizmalara ait enzimlerin ve biyomoleküllerin saflaştırılarak sanayide kullanılması; tıbbi bitki üretimi gibi konularda yeni teknikler geliştirmeyi, bu teknikleri çeşitli alanlarda uygulanabilir kılmayı ve modern teknolojinin doğa bilimlerine uygulanmasını hedeflemektedir. Ayrıca Biyoteknoloji, elektrik elektronik, bilgisayar, makine, malzeme bilimi gibi mühendislik bilimlerinin bir çok alanınıda içeren multidisipliner bir yaklaşımdır.

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üye.  Sema LEBLEBİCİ

 

  • Biyoteknoloji Anabilim Dalı kataloğu için tıklayınız.
  • Biyoteknoloji Anabilim Dalı mezunlarımız