Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Hakkında Duyuru!

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 46. Maddesi Uyarınca, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Enstitümüzde kısmi zamanlı olarak çalıştırmak üzere 1 kısmi zamanlı öğrenci alımı yapılacaktır. 

Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler; Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi’nde belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, ders programlarının uygunluğu gibi hususlar yönünden, komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir.

Başvurular 7-11 Ekim 2019 tarihleri bizzat öğrenciler tarafından, aşağıda yer alan evraklarla birlikte yapılacak olup, süre uzatılmayacaktır. Eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru yapmak isteyen lisansüstü öğrencilerimiz başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte Fen Bilimleri Enstitüsü öğrenci işlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Başvuru Formu (tıklayınız)

2- Taahhütname (tıklayınız)

3- 1 adet Fotoğraf

4- Ailenin Gelir Durumunu Gösteren Belge/Bordro

5- Nüfus Kayıt Örneği

6- Ders Programı

7- Transkript (1. Sınıf öğrencileri hariç)