06/09/2016 Tarihi Öncesinde Tezli Yüksek Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilerin Bilgisine

06.02.2019 tarih ve 257/3 sayılı Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararında;

Lisansüstü öğrencilerin azami öğrenim sürelerinin bittiği tarihin bir sonraki eğitim-öğretim yılının ders başlangıç tarihi olarak kabul edilmesine; bahsi geçen öğrencilerin Temmuz ve Ağustos ayında tez savunma sınavına girip başarılı olmaları ve tezin son halini bir sonraki eğitim-öğretim yılının ders başlangıç tarihine kadar teslim etmeleri halinde mezun olabileceklerine …” karar verilmiştir.

İlgili karar gereği,

06 Eylül 2016 tarihinden önce Enstitümüze kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 41′ inci maddesinin beşinci fıkrasının ” Sınav tarihinden en az 15 gün önce, yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi ve tez savunma tarihi, danışman ve ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile belirlenir……” hükmüne göre tez savunma sınavı jüri üyelerinin oluşturulup Enstitümüze bildirilmesi durumunda Ağustos ayı sonuna kadar tez savunma sınavları yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen tarihlerde mezun olamayan öğrencilerin ilgili hükümler doğrultusunda Enstitü ile ilişikleri kesilecektir.