2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Kesin Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Danışman Listeleri

Ders kayıtları  29 Ocak- 2 Şubat 2018 tarihleri arasında danışmanlar ile birlikte Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.

Yüksek Lisans Programları Danışman Listeleri

Bilgisayar Mühendisliği

Biyoteknoloji

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Kimya

Kimya Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doktora Programları Danışman Listeleri

Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik