2017-2018 Bahar Yarıyılı Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazananların Listeleri

Tezli Yüksek Lisans Programları  (Bilgisayar Mühendisliği-Kimya Mühendisliği-Enerji Sistemleri Mühendisliği-Makine ve İmalat Mühendisliği-Moleküler Biyoloji ve Genetik)   Mülakat Sınav Tarihleri ve Yeri:  10/01/2018 saat : 10.00 Anabilim Dalı Başkanlıkları

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Mülakat Sınav Tarihi ve Yeri:  10/01/2018 saat:15.00 Anabilim Dalı Başkanlığı

Doktora Programları  (Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği-Makine ve İmalat Mühendisliği)  Mülakat Sınav Tarihleri ve Yeri: 10/01/2018 saat:14.00 Anabilim Dalı Başkanlıkları

Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı Mülakat Sınav Tarihi ve Yeri: 10/01/2018 saat:13.00 Anabilim Dalı Başkanlığı

Yüksek Lisans Programlarına Başvuranların Değerlendirme Sonuçları

Bilgisayar Mühendisliği

Biyoteknoloji

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doktora Programlarına Başvuranların Değerlendirme Sonuçları

Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik