Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Hakkında Duyuru!!!…

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 46. Maddesi Uyarınca, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalıştırmak üzere öğrenci alımı yapılacaktır.

Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler; Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi’nde belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, ders programlarının uygunluğu gibi hususlar yönünden, komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir.

Kısmi zamanlı çalışma bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 13 Ekim 2017 saat  17:00’a kadar Şahsen yapmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi uzatılmayacak olup, eksik evraklı başvurular da değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 
1. Başvuru Formu  (Başvuru formu ektedir)
2. 1 Adet Fotoğraf
3. Ailenin Gelir Durumunu Gösteren Belge/Bordro
4. Nüfus Kayıt Örneği
5. Ders Programı
6. Transkript (1. Sınıf öğrencileri hariç)

Kısmi Zamanlı İş Başvuru Formu için Tıklayınız.