2017-2018 Güz Yarıyılı Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazananların Listeleri

Tezli Yüksek Lisans Programları (İnşaat Mühendisliği-Kimya Mühendisliği-Moleküler Biyoloji ve Genetik) Mülakat Sınav Tarihleri ve Yeri:  17/08/2017 saat : 10.00 Anabilim Dalı Başkanlıkları

Bilgisayar Mühendisliği  Tezli Yüksek Lisans Programı Mülakat Sınav Tarihi ve Yeri:  17/08/2017 saat :09.00 Anabilim Dalı Başkanlığı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Mülakat Sınav Tarihi ve Yeri:  17/08/2017 saat:11.00 Anabilim Dalı Başkanlığı

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Mülakat Sınav Tarihi ve Yeri:  17/08/2017 saat:15.00 Anabilim Dalı Başkanlığı

Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı Mülakat Sınav Tarihi ve Yeri:  21/08/2017 saat:10.00 Anabilim Dalı Başkanlığı

Doktora Programları (Kimya Mühendisliği-Moleküler Biyoloji ve Genetik-Enerji Sistemleri Mühendisliği-Makine ve İmalat Mühendisliği) Mülakat Sınav Tarihleri ve Yeri: 17/08/2017 saat:14.00 Anabilim Dalı Başkanlıkları

Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı Mülakat Sınav Tarihi ve Yeri: 17/08/2017 saat:15.00 Anabilim Dalı Başkanlıkları

Matematik Doktora Programı Mülakat Sınav Tarihi ve Yeri: 21/08/2017 saat:14.00 Anabilim Dalı Başkanlıkları

Yüksek Lisans Programlarına Başvuranların Değerlendirme Sonuçları

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

Matematik Anabilim Dalı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Doktora Programlarına Başvuranların Değerlendirme Sonuçları

Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı 

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

Makine ve İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı

Matematik Anabilim Dalı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı