2016-2017 Bahar Yarıyılı Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazananların Listeleri

Tezli Yüksek Lisans Programları Mülakat Sınav Tarihleri ve Yeri: 10/01/2017 saat:10:00 Anabilim Dalı Başkanlıkları

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Mülakat Sınav Tarihi ve Yeri: 10/01/2017 saat:15:00 Anabilim Dalı Başkanlığı

Doktora Programları Mülakat Sınav Tarihleri ve Yeri: 10/01/2017 saat:14:00 Anabilim Dalı Başkanlıkları

Yüksek Lisans Programlarına Başvuranların Değerlendirme Sonuçları

Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Doktora Programlarına Başvuranların Değerlendirme Sonuçları

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı