Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıda yer alan sorular değişik zamanlarda YÖK Farabi Koordinasyon Birimine sorulan sorulardan oluşmaktadır. Soruların cevapları genel olarak Farabi Yönetmeliği yonetmelik  ve Mali Esas ve Usuller‘de yer almaktadır.

1) Farabi Değişim Programından öğretim görevlileri yaralanabiliyor mu?
Hayır. Fakat öğretim görevlileri aynı zamanda yüksek lisans veya doktora öğrencisi iseler, öğrenci olarak programdan faydalanabilirler.
2) Farabi Değişim Programından araştırma görevlileri yaralanabiliyor mu?
Hayır. Fakat araştırma görevlileri, aynı zamanda öğrenci iseler öğrenci olarak programdan faydalanabilirler. Bu dönem içinde kurumları tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yolluksuz-yevmiyesiz görevli sayılmaları ve gerekli işlemlerin tamamlanması gerekir.

3) Yüksek teknoloji enstitüleri programdan faydalanabilirler mi?
Evet.

4) Polis akademileri ve harp okulları programdan faydalanabilirler mi?
Hayır.

5) Doktora sonrası (Post Doktora) çalışmaları için programdan faydalanılabilir mi?
Hayır.

6) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri programdan faydalanabilirler mi?
Anlaşma olduğu takdirde evet.

7) Yüksek lisans öğrencileri birinci dönemlerinde programdan faydalanabilirler mi?
Hayır.

8) Tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri de programdan faydalanabilirler mi?
Evet.

9) Açıköğretim öğrencisi Farabi Değişim Programından yararlanabiliyor mu?
Açıköğretim öğrencilerinin eğitim mahalli belli olmadığından ilgili mevzuata göre burs ödenmesi mümkün değildir. Ancak burssuz olarak programdan faydalanabilirler.

10) Meslek Yüksekokulu öğrencileri programdan faydalanabilecekler mi?
Anlaşma olduğu takdirde evet.

11) Farabi Değişim Programı Vakıf üniversitelerini kapsamakta mıdır?
Vakıf üniversiteleri bu programın mali hükümleri dışında tüm hükümlerine tabidirler.

12) Vakıf üniversiteleri program için YÖK’ten ödenek alabilecekler mi?
Hayır.

13) Vakıf üniversitesi öğrencileri devlet üniversitelerine gidebilecekler mi?
Evet.

14) Devlet üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri vakıf üniversitelerine gidebilecekler mi?
Evet. Fakat öğrenciler burssuz, öğretim üyeleri de ödeneksiz olarak gidebilirler.

15) Vakıf üniversitesi öğrencileri Farabi programından burs alabilecekler midir?
Hayır.

16) Öğrenciler farklı bölümlerden denk dersleri alacak şekilde programdan yararlanabilirler mi?
Evet. Uygulama bölümlerin onaylarına tabidir.

17) İngilizce programlara başvurmak için yeterlilik belgesi istenmekte midir? Gidilecek üniversite sınavı yapabilir mi?
İngilizce düzeyini gösteren belge istenir. Öğrenim protokollerinde tanımlanmak ve önceden öğrencilere duyurulmak şartıyla, gidilecek üniversite sınav yapabilir. Türkçe programlarda böyle bir zorunluluk yoktur.

18) Kıbrıs ve Türkî Cumhuriyetlerdeki üniversiteler programa dâhil midir?
Hayır.

19) Üniversiteler programa nasıl dâhil olurlar?
Programa katılmak isteyen üniversitelerin öncelikle başka üniversitelerle protokol imzalamaları gerekmektedir.

20) Bölümlerin kendi aralarında protokol imzalamaları yeterli midir?
Bölümlerin ya da fakültelerin protokol imzalama yetkileri yoktur. Protokoller sadece kurumlar adına yapılabilir.

21) Değişime ilişkin olarak protokol imzalanan her üniversite için ayrı kontenjan oluşturmak gerekmekte midir?
Evet.

22) Öğrenci başvurularını kabul etmek için gönderici üniversitenin neler yapması gerekmektedir?
Öğrenci başvurusu kabul edebilmek için üniversitelerin öncelikle Farabi Kurum Koordinasyon Ofisleri kurmaları ve Koordinatör belirlemeleri gerekmektedir. Diğer üniversiteler ile protokol imzaladıktan sonra başvuruları alabilirler.

23) Farabi Kurum Koordinasyon Ofisleri üniversite bazında bir tane mi olacak yoksa fakülte, enstitü, vb. gibi yerlerde ayrı birimler mi açılacak?
Yüksek öğretim kurumlarında sadece bir tane Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi oluşturulur. Kurumlar birim ofislerini ihtiyaç duyuyorlarsa istedikleri kadar oluşturabilirler.

24)Farklı Fakültelere de geçiş oluyor mu protokol yapıldığı taktirde?
Bölümlerin eş değerliliği olduğu taktirde olabilir.

25)İkinci Öğretimden Birinci Öğretime başvuru nasıl olacak?
İkinci öğretim öğrencileri de değişim programından yararlanabilirler. Kayıtlı olduğu üniversitesine harcını yatırmaya devam eder. Bir ikinci öğretim öğrencisi protokol yapıldığı taktirde birinci öğretim olan bölümüne gidebilir. Diğer taraftan ikinci öğretimde ders vermek için başka bir üniversiteye giden öğretim üyesinin alacağı ek ders ücreti birinci öğretim rakamlarıyla aynı olacaktır.

26) Belirlenen kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda öğrenci ne yapabilir?
Kontenjan dışı kalan öğrenciler dilerlerse burssuz olarak bu programdan yararlanabilirler.

27) Öğrenciler değişimden faydalanabilmek için kendi üniversitelerinin protokol imzaladığı üniversiteleri mi seçmek zorundadırlar?
Evet.

28) İkili anlaşma protokolü imzalanırken YÖK web sitesinde yayınlanan formata uyma zorunluluğu var mı?
Kurumlar formata uymak zorundalar.

29) Protokollerin kopyalarının YÖK’e gönderilmesi gerekmekte midir?
Hayır.

30) Protokoller resmi yazışmayla imzalanabilir mi?
Evet.

31) Protokollere gerekli görüldüğünde madde eklenebilir mi?
Hayır.

32) Programdan faydalanacak kişilerin listesi YÖK’e gönderilecek midir?
Evet.

33) Gönderilecek kişi sayısında sınırlama var mıdır?
Hayır. Çok sayıda protokolle mümkün olduğunca çok kişi programdan faydalandırılabilir.

34) Üniversiteler arasında imzalanacak protokol süresinin bir alt ve üst sınırı var mı? Mesela bizimle 2013 e kadar sürecek bir protokol imzalamak isteyen bir üniversite ile üniversitemiz 2011 e kadar sürecek bir protokol imzalamak isterse protokol baştan hazırlanıp, karşı üniversiteye tekrar yollanabilir mi?
Karşılıklı anlaşma ile süreler yeniden belirlenebilir.

35) Farklı üniversitelerdeki birim koordinatörleri direkt kendileri yazışıp, anlaştıktan sonra üniversitelerinin kurum koordinatörlerine bilgi vererek anlaşmanın gerçekleşmesini sağlayabilir mi?
Evet. Bunun bir sakıncası yoktur.

36) Protokoller hangi düzeyde imzalanacak?
Protokoller, üniversite rektörlükleri nezdinde imzalanacaktır.

37) Birden çok üniversite ile protokol imzalanabilir mi?
Evet ancak her bir yükseköğretim kurumu ile ayrı ayrı protokol imzalanmalıdır.

38) Protokol gönderen üniversitelerin değişime katılacağını belirttiği bölümlerden bazıları bizim üniversitemizde yok ise, bu bölümün bizde olmadığı bilgisini bir üst yazı ile imzalanan protokole eklememiz mi yoksa protokolü yenileyerek tekrar karşı üniversiteye göndermemiz mi gerekir?
Konu protokol ekinde yer almalıdır.

39) Öğrenci ilk başvurusu ve form dolduracağı yer Farabi Kurum Ofisi olacak ve bizden ilgili birime mi gönderilecek, yoksa ilk başvurular ilgili birime yapılıp, oradan mı bize gönderilecek?
Kurum koordinasyon ofisleri bu konuda iş yüklerini dikkate alarak uygulama yapabilirler.

40) Yönetmelikteki şartları karşılayan ve değişim için başvuruda bulunan öğrenci sayısı belirtilen kontenjandan fazla olursa, başvuranlar arasından yapacağımız seçim için kriterimiz ne olacak?
Öğrenciler için ders durumları ve not ortalaması gibi hususlar sıralamada dikkate alınır.

41) YÖK ödeneği ne şekilde özel hesaba yatıracak?
Protokoller yapıldıktan sonra üniversiteler gitmeye aday kişileri YÖK’e bildirecekler ve onaylanan adaylar için ödenek özel hesaba aktarılacaktır.

42) Yabancı dil sınavını eğer üniversite yapacaksa hangisi yapacak, gelinen üniversite mi yoksa kendi çalıştığı üniversite mi? Ve bu yabancı dil sınavını hangi birim yapacak? Soruların kapsamı ne olacak?
Protokol aşamasında aksine bir talep yoksa öğrencinin esas kayıtlı olduğu üniversite sınavı yapabilir. Ancak Öğrenim Protokollerinde tanımlanmak ve önceden öğrencilere duyurulmak şartıyla gidilecek üniversite de sınav yapabilir.

43) Üniversiteden herhangi bir birim değişime katılmak istemeyebilir mi? Yoksa tüm birimler protokolde yer almak zorunda mı?
Programa katılım gönüllük esasına dayalıdır.

44) Gelen-Giden evrak kaydı ve asılları Farabi Kurum Ofisi nde mi kayda girer ve saklanır yoksa Uluslararası Akademik İlişkiler Kurumunda mı?
Farabi Kurum Ofislerinde.

45) Öğrenci değişimdeki üniversitedeyken atılmayı gerektirecek bir suç işlerse cezalandırma ne yolla yapılacak?
Öğrenci atılmayı gerektiren bir suç işlediğinde, öğrencinin dosyası kendi üniversitesine gönderilir ve gerekli işlemler üniversitesi tarafından yapılır.
46) Üniversitenin protokol imzalamadığı bir üniversiteye şahsen başvuru yapılabilir mi?
Hayır.

47) Öğrenci olarak gittiğimiz üniversitede alttan ders alabiliyor muyuz?
Evet. Kendi kurumunuzda alttan ders almanız gerekiyorsa, gideceğiniz kurumda da alabilirsiniz.

48) 15 Mart a kadar olan öğrenci değişim ilanlarına başvuran öğrenciler, bir sonraki akademik yılın 2.dönemi gidebilirler mi?
Evet.

49) Bizde geçme notu 60’dır ve bizim not sistemimizde 2.0/4 = 60-64 e tekabül ederken YÖK te 2,0/4 = 53,33 e karşılık gelmektedir. Bu problem oluşturur mu?
YÖK kararları esas alınır.

50) Ders dönemi başladıktan sonra 1 ay mazeretli olan bir öğrenci, mazereti sona erdikten sonra programın hangi aşamasından ve hangi kurumdan faydalanabilecek?
Sınavlar başlamamışsa, öğrenci Farabi programına devam edebilir.

51) Alttan dersi olan öğrenciler başvuruda bulunabilecekler mi? Bunun bir sınırı olacak mı?
Öğrenciler başvurabilir. Ancak kurumlar sıralama yaparken alttan dersi olmayı bir kriter olarak değerlendirmeye tabi tutabilir.

52) Kabul belgesi aldığı halde gideceği kurumda mazeretsiz olarak öğrenimine başlamayan bir öğrenci devamsızlık hakkını doldurmadan kendi kurumunda öğrenimine başlayabilir mi?
Hayır.

53) Kabul belgesi almış öğrenciler hem kendi hem de gidecekleri kuruma kayıt yaptırmaları neleri kapsamaktadır?
Öğrenci kendi kurumunda öğrenci kaydı, gideceği kurumda ders kaydı yaptıracaktır.

54) Farabi öğrencileri aynı akademik yıl içerisinde 2 dönemliğine gidebilirler mi?
Evet gidebilirler.

55) Farabi Değişim öğrencisi programın hangi aşamasında mazeretli veya mazeretsiz vazgeçebilir? Son anda vazgeçen öğrenciye her hangi bir yaptırım uygulanabilecek mi?
Mazeretsiz vazgeçen Farabi öğrencisi programdan faydalanamaz.

56) Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisinde muhtemelen akademik personel de görev alacaktır. Burada görevli akademik personele çalışmalarının karşılığı akademik yükselmesinde puan veya maddi bir katkı sağlanacak mı?
Hayır.

57) Kurulacak olan Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisinin resmi statüsü ne olacak? (Merkez, Müdürlük, Daire Başkanlığı, gibi)
Ofis statüsünde olacak.

58) Hesap açtıracağımız bankanın Ziraat Bankası olması zorunlu mudur? Üniversitemizde İş Bankası var. Bu banka ile çalışabilir miyiz?
Kamu bankası olması zorunlu.

59) Öğrenciler için hibeler nasıl ve ne zaman ödenecek?
Aylık olarak ve kendi kurumlarının koordinasyon ofisleri tarafından.

60) Başvurular nereye ve nasıl yapılacak?
Başvurular öğrencilerin kendi üniversitelerinin Farabi Koordinasyon Ofislerine ve şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

61) Başvuruda hangi evrakların teslim edilmesi gerekmektedir?
Başvuru belgesine ek olarak transkript ve diğer belgeler de ofis tarafından istenecektir. Başvuranların kendi üniversitelerindeki ofislerden bunu takip etmeleri gerekmektedir.

62) Daha önce Erasmus programından faydalananlar da Farabi programından faydalanabilirler mi?
Evet.

63) Değişim çift taraflı olmak zorunda mıdır?
Hayır. Çift taraflı olması tavsiye edilir.

64) Okulu uzatmış olan öğrenciler programdan yararlanabilirler mi?
Evet. Öğrenci kabul edildiği takdirde kendi kurumunda alması gereken dersler neyse gittiği okulda alabilir.

65) Öğrenci kontenjanı hangi kriterlere göre belirlenir?
Değişim için öngöreceğiniz öğrenci  sayısını, kendi bölüm öğrencilerinizin eğitim kalitesinde aksaklığa yol açmayacak ve fiziki koşullarınıza uygun olacak şekilde belirleyebilirsiniz.