2021-2022 Akademik Yılı Farabi Değişim Programının İptali

2020-2021 Akademik Yılı ve 2021-2022 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı  Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından iptal edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan karar:

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınacak tedbirler ile ilgili olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında Farabi Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hareketliliğin iptal edilmesi Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01.04.2020 tarihli toplantısında uygun bulunmuştu.

Mevcut riskler gözönüne alınarak, Farabi Değişim Programı kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında da değişim yapılmaması Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 20.01.2021 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur