2018-2019 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GİDEN ÖĞRENCİ SONUÇLARI

2018-2019 Akademik Yılı Kabul edilen Öğrencilerin Dikkatine

2018-2019  Akademik Yılı Farabi Değişim Programına başvuruda bulunan öğrencilerin KABUL-RED listesi için tıklayınız.

 

*** KABUL edilen öğrencilerin öncelikle gidecekleri üniversitenin FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI sayfasını incelemesi gerekmektedir.

 

*** Aşağıdaki belgelerin, en geç 11 MAYIS 2018 Cuma günü saat 17.00’a kadar gerekli imzaları tamamlamış olarak Eski Rektörlük Binasındaki ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ OFİSİ‘ne teslim edilmesi gerekmektedir. 2 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00’da Eski Rektörlük Binasında , Farabi-Bilgilendirme Toplantısı yapılacaktır. Katılmak mecburidir, katılmayan öğrencilere başka bilgilendirme yapılmayacaktır.

 

 

Hazırlanacak Belgeler:

  1. 2 adet öğrenci başvuru formu-fotoğrafı yapıştırılmış olarak (tıklayınız)

 

  1. 3 adet GÜZ öğrenim protokolü ve 3 adet BAHAR öğrenim protokolü

 

  1. 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

  1. SGK’dan alınacak olan SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kamu veya Özel Teşebbüste çalışmadığını gösteren belge,

 

  1. Ziraat Bankası TL hesap cüzdan fotokopisi,

 

  1. Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi 2 nüsha halinde doldurularak imzalı bir şekilde teslim edilecektir. Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi için tıklayınız.

 

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 

  1. Öğrenci beyannamesi 1 adet. Tıklayınız.

 

  1. Öğrenci Bilgi Formu. Tıklayınız.

 

 

 

NOT:

* Yukarıdaki Belgelerden başka Gidilecek Üniversitenin İstediği bir belge var ise onlarda evraklar ile birlikte teslim edilmelidir.

* Öğrenim Protokolünü, Öğrencilerin bölüm koordinatörleriyle birlikte hazırlamaları gerekmektedir. Öğrenim Protokolü nasıl hazırlanır tıklayınız.

 

 

DİKKAT:

Farabi Değişim Programı Öğrencisi olma hakkı kazanıp bu hakkından feragat etmek isteyenlerin yedek öğrencilerin faydalanabilmeleri adına, acilen ofise feragat dilekçesi bırakması gerekmektedir. Feragat Dilekçesi için tıklayınız.