2018-2019 AKADEMİK YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURUSU

2018-2019 AKADEMİK YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURUSU

Farabi Değişim Programı kapsamında 2018-2019 Akademik Yılı Güz ve Güz/Bahar Dönemi Öğrenci Hareketliliğine başvurular 1 Mart – 15 Mart 2018 tarihleri arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Farabi Ofisi tarafından alınacaktır.( Eski Rektörlük Binası-Kat:1 )

NOT: Farabi Ofisine yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuru yapacak olan öğrencilerimizin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

 1. Öğrencinin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde eğitim veren bir Lisans programına kayıtlı olması,(Üniversitemizde Ön Lisans ve Lisans Üstü Programlar için Farabi Değişimi yapılmamaktadır.)
 2. Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması,
 3. Daha önce Farabi Değişim Programından faydalanmamış olmak.
 4. Başvurular http://farabi.bilecik.edu.tr/adresindeki Aday Öğrenci Başvuru Formu doldurulmuş (Bilgisayar ortamında), çıktısı alınmış, fotoğraf yapıştırılmış hali ve transkriptle yapılacaktır. Başvuru sırasında adaylar anlaşmalı yükseköğretim kurumları arasından üç (3) tercih yapabileceklerdir. İstenilen evraklar 15 Mart 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Sonrasında başvuru alınmayacaktır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

 • Gitmek istediğiniz Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğünün web sayfasını ziyaret etmenizde fayda vardır. Çünkü Farabi Değişim Programı kapsamında Üniversiteler bazı kurallar belirleyebilme hakkına sahiptirler. Örneğin ikili anlaşmamız olmasına rağmen gitmek istediğiniz Üniversite, önceden ilan etmek kaydıyla 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için bölümünüze kontenjan ayırmamış olabilir. Yine başvurusu uygun bulunan öğrencilerin evrakları Koordinatörlüğümüz tarafından gitmek istediğiniz Üniversiteye gönderilecek olmasına rağmen bazı Üniversiteler (Örneğin Dokuz Eylül Üniversitesi) bize yapacağınız başvuruya ek olarak kendi web sayfaları üzerinden de başvuruda bulunmanızı isteyebilmektedir. Online Başvuru formu isteyen üniversitelerin formlarının doldurulup başvuru evraklarıyla beraber ofise iletilmesi zorunludur. Aksi takdirde karşı üniversite başvurunuzu kabul etmeyecektir.

 

 • Öğrencilerin tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversitelerin internet  sitelerine girip ders içeriklerini araştırmaları kabul sonrası yapılacak öğrenim anlaşması açısından önemlidir. Anlaşmalı kurum ve kontenjanlarına Farabi sayfasındaki anlaşmalar linkinden ulaşabilirsiniz.(Sayfanın sonundaki ekten de ulaşabilirsiniz).
 • Başvuruların sonlanmasının ardından değerlendirme aşamasında, başvuruları uygun bulunan adayların gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise sadece not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim gerçekleştirilir. Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan adayın not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir. Sıralama sonuçları 20 Mart 2018 tarihinde Üniversitemizin Farabi sayfasında ilan edilecektir.
 • Farabi değişimine hak kazanan öğrencilerden başvuru sonuçlarının ilanından sonra karşı üniversiteye gönderilmek üzere istenilen evrakların (Aday Öğrenci Başvuru Formu ve Not Döküm Belgesi/Transkript ve ayrıca başvuru yapılacak Üniversitenin İstediği Evraklar varsa)  en geç 26 Mart  2018 mesai bitimine kadar Farabi Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir. Evraklarını teslim edenler Farabi Değişim Programı Aday Öğrencisi olarak kabul edilir. Belirlenen zaman aralığında evraklarını getirmeyen öğrenciler haklarından vazgeçmiş sayılır ve yerleştirmeleri iptal edilir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Bu programdan yararlanan öğrenci, gittiği üniversitede, asgari 30 AKTS karşılığı ders almak zorundadır. En fazla 45 AKTS ders alabilir.
 • Öğrenci kendi döneminin derslerini alabileceği gibi, alttan ve üstten de ders alabilir.
 • Farabi programından yararlanacak öğrencilerin barınma ihtiyaçlarından gönderen ve kabul eden üniversite sorumlu değildir. Devlet yurdunda kalanlar gidecekleri yerdeki devlet yurtlarında kalabilme haklarına sahiptirler.
 • Öğrenci Güz veya Güz/Bahar dönemini gittiği üniversitede geçirmek zorundadır.
 • Farabi Bursları ile ilgili olarak YÖK’ün FARABİ sayfasından bilgi alınabilir.
 • Farabi Değişim Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için http://www.yok.gov.tr/web/farabiadresindeki Farabi Yönetmeliğini incelemenizi tavsiye ederiz.
 • Farabi öğrencisi olmaya hak kazananlar için gerekli bilgilendirme Farabi Ofisi tarafından yapılacaktır.

Farabi Anlasma güncel

aday_ogrenci_basvuru_formu

 

YÖK Yürütme Kurulu’nun 14.02.2018 tarihli toplantısında aldığı karar uyarınca 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

 

 1. a) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen üniversitelere, söz konusu üniversiteler dışından giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının en fazla 8 ay süre ile olmak üzere 700 TL,

 

ÜNİVERSİTE LİSTESİ
1 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI
2 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ARDAHAN
3 BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATMAN
4 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT
5 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİNGÖL
6 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS
7 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN
8 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE
9 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ HAKKARİ
10 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR
11 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN
12 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ
13 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUŞ
14 SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT
15 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK

 

 

 1. b) Diğer Devlet üniversitelerine giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 500 TL olarak belirlenmesi,

 

Yürütme Kurulu’nun 14.02.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.